Mario Horvat Cinger

O meni

Studijski program

Automatika sa energetikom

Godina završetka

2014

Naslov završnog rada

VIDEO TUTORIJALI ZA PROGRAM ADOBE AFTER EFFECTS

Poslodavac

Pelcer d.o.o. Subotica

Posao

Inženjer industrijske automatizacije (programer)