Dénes Gombis

O meni

Studijski program

Informatika - Tehnička informatika

Godina završetka

2019

Naslov završnog rada

RAZVOJ SISTEMA ZA PRAĆENJE PRISUSTVA STUDENATA - NASTAVNIČKI MODUL

Poslodavac

Posao

Quality Assurance Engineer