Denis Glavčić

O meni

Studijski program

Informatika - Tehnička informatika

Godina završetka

2019

Naslov završnog rada

VIRTUELNI ASISTENT BAZIRAN NA RASPBERRY PI I ARDUINO PLATFORMI

Poslodavac

Sat Trakt

Posao

Web developer