Nemanja Gazibara

O meni

Studijski program

Elektrotehnika - Elektronika

Godina završetka

2015

Naslov završnog rada

VOZILO SA DIFERENCIJALNIM POGONOM SA RASPBERRY PI MINI RAČUNAROM - HARDVER

Poslodavac

Posao

Procesni inženjer