Marko Francišković

O meni

Studijski program

Automatika sa energetikom

Godina završetka

2019

Naslov završnog rada

Frekventni regulator i njegova primena na crpnoj stanici za snabdevanje vodom

Poslodavac

ELGI Elektro

Posao

Projektovanje elektro instalacija i izrada