Vojislav Dragičević

O meni

Studijski program

Informatika - Tehnička informatika

Godina završetka

2019

Naslov završnog rada

REALIZACIJA DESKTOP APLIKACIJE ZA POTREBE TURISTIČKE AGENCIJE

Poslodavac

Las Vegas Media INC

Posao

Software Engineer