Donna Perović Dávid

O meni

Studijski program

Termotehnika sa ekologijom

Godina završetka

2018

Naslov završnog rada

Ciklon, kao oprema za odvajanje prašine

Poslodavac

Multitest doo

Posao

Mašinski inžinjer