Dénes Dávid

O meni

Studijski program

Automatika sa energetikom

Godina završetka

2016

Naslov završnog rada

PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA DVOFAZNOG \"BUCK\" PRETVARAČA

Poslodavac

Posao

Support Engineer