Milan Ciganović

O meni

Studijski program

Informatika - Tehnička informatika

Godina završetka

2019

Naslov završnog rada

Android aplikacija za upravljanje resursima kompanije

Poslodavac

Posao

Programer

Reč studenta

Program VTŠ-a je svestran i studentu daje priliku da se uže specijalizuje - što je odličan prvi korak da radite ono što volite