Marija Cekuš

O meni

Studijski program

Elektronika sa telekomunikacijama

Godina završetka

2017

Naslov završnog rada

RAZVOJ APLIKACIJE ZA ANALIZU KVALITETA YOUTUBE SERVISA

Poslodavac

Posao

Tehnički redaktor

Reč studenta

Drago mi je da sam bila student VTŠ-a. Znanje, podrška u sticanju znanja, pristup novim tehnologijama - sve pomaže u daljim životnim opredeljinjima i preduslov je uspeha.