Deneš Čaki

O meni

Studijski program

Mehatronika

Godina završetka

2018

Naslov završnog rada

Bežično upravljanje guseničkog robota izgrađenog od recikliranog materijala

Poslodavac

Posao

CEO