Milan Buljovčić

O meni

Studijski program

Informatika - Tehnička informatika

Godina završetka

2019

Naslov završnog rada

Android aplikacija za rezervaciju termina za korišćenje sportskih terena

Poslodavac

Infora

Posao

Software Engineer