Petar Brčić Kostić

O meni

Studijski program

Elektronika sa telekomunikacijama

Godina završetka

2015

Naslov završnog rada

APLIKACIJA ZA SLUŠANJE MUZIKE \"CANDY PLAYER\"

Poslodavac

Continental

Posao

Tehničar Merne Laboratorije