Arpad Božik

O meni

Studijski program

Tehnički komunikacioni menadžment

Godina završetka

2018

Naslov završnog rada

Izrada procesa želje kupaca Termometal Doo.

Poslodavac

Debreceni Egyetem Műszaki kar

Posao

Student