Peter Berček

O meni

Studijski program

Informatika - Internet i elektronsko poslovanje

Godina završetka

2015

Naslov završnog rada

Izrada vodič aplikacije upotrebom PhoneGap framework-a

Poslodavac

CAS Software Kft.

Posao

Programer