Biljana Bašić Palković

O meni

Studijski program

Informatika - Internet i elektronsko poslovanje

Godina završetka

2018

Naslov završnog rada

Kreiranje digitalnog repozitorijuma za arhiviranje studentskih radova

Poslodavac

Port Data

Posao

Editor slika