Zoltan Balind

O meni

Studijski program

Elektro odsek - smer Automatika

Godina završetka

2011

Naslov završnog rada

RAZVOJ VIŠENAMENSKOG KORISNIČKOG SISTEMA ZA POTREBE INTERNET PROVAJDERA

Poslodavac

Posao

Sistem Inženjer