Adrijan Balaž

O meni

Studijski program

Elektrotehnika - Automatika

Godina završetka

2017

Naslov završnog rada

PROGRAMIRANJE MAŠINE ZA ISPRAVLJANJE I SEČENJE ŽICE

Poslodavac

Pelcer d.o.o. Subotica

Posao

Programer