Rita Apró

O meni

Studijski program

Razvoj proizvoda sa mehatronikom

Godina završetka

2013

Naslov završnog rada

Alati za ploče držača

Poslodavac

Termometal doo

Posao

Mašinski inžinjer

Reč poslodavca

Provera veličina radnog predmeta konvecionalnim merilima i koordinatnom mernom mašinom