Nenad Aćimov

O meni

Studijski program

Automatika sa energetikom

Godina završetka

2016

Naslov završnog rada

NAMOTAVANJE ŽICE NA KOTUR SA UPRAVLJANJEM ZATEZNOM SILOM PRIMENOM PLC UREĐAJA I FREKVENTNOG PRETVARAČA

Poslodavac

Mika Projekt Servis d.o.o.

Posao

Inženjer industrijske automatizacije (programer)